Emitteuren
Johan Sjögren

Johan Sjögren, ℰ-95, var emitteur från x till x. Här följer de artiklar hen ligger bakom (en del kan saknas, av tekniska skäl).

Kourva Gaumatch
GURKAN ÄR LÖS!

Så lunka vi så småningom till Västerås på Gurkagasque...

Läs GURKAN ÄR LÖS! ur nummer 5, 1998

Om oss

Emissionen är Elektro​sektionens tidning sedan 1965.

Aktuellt nummer, Lämna in manus, Sprid ett rykte!, Emitteurer, Andra tidningar.

Gå med i Emissionen!
Kaffet är lagom starkt när skeden kan stå up
(Vi bjuder på kaffe)

Valid

html, css, aaa.