Emittera mera!

Att lämna in manus

Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läsning till dess medlemmar. Som sektionsmedlem är du välkommen med dina bidrag i tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för manusstopp.

Skicka din textfil per epost till <emission@e.kth.se>. Vi tar helst inte emot texter i ordbehandlarspecifika format, såsom Microsoft Word, Staroffice, etc., men om du inte lyckas exportera en ren textfil kan vi troligen hantera vad du har.

Foton vill vi helst ha i form av fotonegativ. Då kan vi nämligen läsa in dem i den upplösning och det format vi vill ha. Dessa lämnas lämpligen direkt till en emitteur eller emitteuse. Om du vill lämna bilder i digitalt format går det också bra, men se till att de är i tillräcklig upplösning och skicka dem inte per epost.

Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att materialet skall se ut i tryck. Vi garanterar inte att vi gör som du skulle vilja men goda idéer är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i insänt material.

Emissionen kan inte garantera att inlämnat material återbördas till ägaren. I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar för.

Emissionen

Gå med i Emissionen

Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning, som har funnits sedan 1965. Tidningen görs ideellt, och som elektroteknolog är du välkommen att vara med.

Att framställa en tidning är oerhört mycket mer än att bara skriva artiklar – förutom skribenter behövs det fotografer, tecknare, folk som är duktiga på layout och html. Emissionen ger dig som student en chans att pröva på journalistyrket – utan att behöva ha någon tidigare erfarenhet, vara målmedveten eller stresstålig. Huvudsaken är att man har kul.

Man bestämmer själv hur mycket man vill engarera sig. Även om man bara hjälper till en gång om året är det naturligtvis uppskattat. Om du är intresserad kan du prata med någon av oss som emitterar alternativt mejla till <emission@e.kth.se>.

Om oss

Emissionen är Elektro​sektionens tidning sedan 1965.

Aktuellt nummer, Lämna in manus, Sprid ett rykte!, Emitteurer, Andra tidningar.

Kontaktinfo

Chefemitteur 2004:
Ludvig Lindström,
Oscar Blomkvist,
Karl-Johan Andersson,
<che@e.kth.se>
Webbhacker:
Rasmus Kaj, <kaj@kth.se>
Postadress:
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Osquars Backe 12
E-post:
emission@e.kth.se
Telefon:
08 - 21 31 18 (Tolvan)
Tryckt upplaga:
1000 exemplar.

Gå med i Emissionen!
Kaffet är lagom starkt när skeden kan stå up
(Vi bjuder på kaffe)

Valid

html, css, aaa.