Andra tidningar

Diverse sektionstidningar och annat akademiskt

Den här listan täcker i första hand svenska och/eller studentorienterade tidningar, men även annat. Listan administreras av Rasmus för Emissionen. Saknar du någon tidning på den här listan? Fyll i såfall i det här formuläret. Tack för hjälpen!

Stockholm – THS, SUS, MF, etc

Linköping – LiTH, etc

Övriga Svealand

Norrland

Göteborg – Chalmers

Lund

Norge

Finland

Om oss

Emissionen är Elektro​sektionens tidning sedan 1965.

Aktuellt nummer, Lämna in manus, Sprid ett rykte!, Emitteurer, Andra tidningar.

Kontaktinfo

Chefemitteur 2004:
Ludvig Lindström,
Oscar Blomkvist,
Karl-Johan Andersson,
<che@e.kth.se>
Webbhacker:
Rasmus Kaj, <kaj@kth.se>
Postadress:
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Osquars Backe 12
E-post:
emission@e.kth.se
Telefon:
08 - 21 31 18 (Tolvan)
Tryckt upplaga:
1000 exemplar.

Gå med i Emissionen!
Kaffet är lagom starkt när skeden kan stå up
(Vi bjuder på kaffe)

Valid

html, css, aaa.