[Konglig Elektrosektionen] Svenska semaforalfabetet [Disclaimer]
semafor/utgang.gif semafor/a.gif semafor/b.gif semafor/c.gif
Utångsställning A B C
 
semafor/d.gif semafor/e.gif semafor/f.gif semafor/g.gif
D E F G
 
semafor/h.gif semafor/i.gif semafor/j.gif semafor/k.gif
H I J K
 
semafor/l.gif semafor/m.gif semafor/n.gif semafor/o.gif
L M N O
 
semafor/p.gif semafor/q.gif semafor/r.gif semafor/s.gif
P Q R S
 
semafor/t.gif semafor/u.gif semafor/v.gif semafor/w.gif
T U V W
 
semafor/x.gif semafor/y.gif semafor/z.gif semafor/aring.gif
X Y Z Å
 
semafor/auml.gif semafor/ouml.gif semafor/anrop.gif semafor/uppehall.gif
Ä Ö Allmänt anrop och återkallelsetecken Uppehållstecken
 
semafor/fraga.gif semafor/punkt.gif semafor/komma.gif semafor/slut.gif
Frågetecken Punkttecken Kommatecken Sluttecken
 
Om signalering | Internationella signalflaggor | Morsesignalering med handflaggor | Howe Code Interco

Andreas Eldh andreldh@kth.se