Emissionen Nr 2 2004


Ursäkta röran
– vi bygger om

I eviga tider har byggnationerna på KTH pågått. Nu påstår Akademiska Hus att ombyggnaden av Campus Valhallavägen snart är klar.

Akademiska Hus har de senaste åren arbetat med ett projekt kallat Levande Campus. Det började i maj 2002 med att Sing Sing började renoveras. Sedan dess har ett antal projekt genomförts. Nu är det nästan bara ett år tills alla sprängningar, lerpölar och dundrande lastbilar är ett minne blott. Efter att försvarshögskolan är färdigbyggd sommaren 2005, ska Campus Valhallavägen ha fått ett rejält ansiktslyft.

[Bild]

Ett levande campus

Sing Sing

Byggstart: Mars 2002
Klart: JA

Operahögskolan

Byggstart: Maj 2002
Klart: JA

Cykel-/Gångbro

Byggstart: Hösten 2002
Klart: JA

KTH L-huset

Byggstart: Oktober 2002
Klart: JA

KTH Nada

Byggstart: November 2002
Klart: JA

KTH Kemikvarteret

Byggstart:Januari 2003
Klart: September 2004

Teknikringen

Byggstart: November 2002
Klart: Juni 2003

Cykelstationer

Byggstart: 2003
Klart: 2005

Röda Korset

Byggstart: Sommar 2003
Klart: 2004

Försvarshögskolan

Byggstart: Hösten 2003
Klart: Sommaren 2005

KTH-hallén

Byggstart: 2004
Klart: 2004/2005

Forskarbostäder

Byggstart: Hösten 2004
Klart: -

Exempel 2.4, Hyror på KTH

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Bibliotek

Lokaltyp: Bibliotek
Byggår: 2002
Yta (LOA): 10 000 kvm
Hyra per kvm: 2 127 kr
Övrigt: Avser varmhyra exklusive el

  

Lösning: 10.000 * 2.127 = 21.270.000
Shitt, pomfritt...

Historia

Huvudbyggnaderna på Campus Valahallavägen stod klara 1917 och dess arkitekt var Erik Lallerstedt. Förutom KTHs pampiga och tillika kulturminnesmärkta byggnader här på Valhallavägen så finns lokaler i Kista, Haninge och Södertälje. Dessa har en total yta på ca 250 000 kvm.

Oscar Blomqvist

Akademiska Hus

De flesta av KTHs lokaler ägs av Akademiska Hus. Det är Sveriges största fastighetsbolag och ägs i sin tur av staten.

Akademiska Hus har en marknadsandel på 80% på universitetsorterna och ca 40% på övriga högskoleorter. Vinsten var 502 miljoner kronor efter skatt år 2003. Året innan var resultatet 495 miljoner kronor. Staten lägger vantarna på 50 procent av vinsten efter skatt. Resterande 50 procent återinvesteras i verksamheten.

Institutioner klagar över för höga hyror, Akademiska Hus försvara sig med att de håller marknadsmässiga priser. Frågan är vad vinsten ligger i att staten ger skolan pengar som staten sedan får tillbaka från Akademiska Hus.Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.