Emissionen Nr 5 1998


Vår egen regering

Teknologerna på elektro – Du och jag – bestämmer själva över vår situation. Någon måste dock se till att det vi bestämmer genomförs i verkligheten.

Styrelsen är sektionens verkställande organ och ska alltså verkställa det som sektionens högsta beslutande organ, sektionsmötet, beslutar. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten fungerar och driver de frågor som sektionens medlemmar tycker är viktiga. Med i styrelsen sitter i princip en från sektionens alla viktiga delar och styrelsen fungerar som en samordnare mellan de olika verksamheterna. Styrelsen träffas för att diskutera aktuella frågor ungefär varannan eller var tredje vecka. På gång för tillfället är bland annat att sektionen snart, för första gången, kommer att ha tillstånd att sälja alkohol i tolvan.

Undrar du något, tycker du något – kontakta någon av oss personligen, eller skicka e-post till oss. Vår adress är: <styret@e.kth.se>

Men vilka är vi?

Ordförande – Håkan Löfgren, är den som håller ytterst i alla trådar. Han leder styrelsens arbete.

Vice ordförande – Tomas Robertsson, assisterar ordförande när så behövs och har hand om sektionens externa kontakter och en del övriga frågor.

Sekreteraren – Jenny Hanze, sköter dokumentationen av bl.a. styrelsens träffar.

Kassören – Jan Gugala, övervakar sektionens ekonomi och betalar alla räkningar i god tid.

Öfvrig – Malin Öhlander, är ettans röst i styrelsen och ansvarar för försäljningen av märken, overaller och dylikt.

SNO, StudieNämndens Ordförande – Magnus Almkvist, leder Studienämndens arbete som övervakar kvaliteten på vår utbildning.

12C – Magnus Schiöld, leder tolveriets arbete, dvs ser till så att vår kära sektionslokal tolvan ser fin ut.

Källarmästare – Niklas Klingspetz, ser till så att källeriet förser oss alla med nödvändiga kalorier.

StURe, Studiesociala Utskottets Representant – Kenneth Sundström, har hand om studiesociala frågor, såsom arbetsmiljön på skolan. Han är också sektionens skyddsombud.

AMSE, ArbetsMarknadsSEkreteraren – Jonas Lindén, samordnar sektionens kontakter med näringslivet.

Klubbmästare – Pär Windahl, är den ena av de två klubbmästare som leder ProgramRådets verksamhet. Det är de som ordnar festerna på sektionen.

Che, Chefemitteur – Joar Jacobsson, är den som styr skapandet av denna eminenta tidning.

Styret


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.