Emissionen Nr 2 2004


Emissionen möter Peter Händel

Peter Händel är elektros nye programansvarig sedan januari 2003. Han undervisar i S3s båda kurser, Signalteori och Estimeringsteori. Emissionen beslutade att ta reda på vem vår nye programansvarig egentligen är.

[Bild]

Jag möter Peter Händel på hans arbetsrum i Q-huset, en våning ovanför STEX. I arbetsrummet är stök/ordnings-faktorn på en mänsklig nivå. Pappers- och bokhögar trängs med mer organiserade pärmar. Mittemot arbetsbordet finns en whiteboard-tavla som är fullklottrad med olika formler. Vi sätter oss ner och börjar intervjun.

Lång omväg till KTH

någon sådan böjelse har jag inte

Du är programansvarig på elektro men vilken utbildning gick du själv?

Jag läste fysik med elektro-inrikting i Uppsala. Examen tog jag 1987.

Vad gjorde du sen?

Först jobbade jag vid The-Svedberg laboratoriet. Där arbetade jag med en partikelring kallad Celsius. 1993 doktorerade jag i reglerteknik vid Uppsala Universitet. Efter det började jag jobba på Ericsson. Där var jag med och utvecklade buller-redusering till Ericssons mobiltelefoner. 1997 började jag som vikarierande univeristetslektor på S3 och fick sedan fast tjänst 1998.

Många föreläsare har favoritbevis eller älsklingsformel. Har du någon sådan?

Nej, någon sådan böjelse har jag inte.

Har du någon favoritkonstant? Pi kanske?

Nej, jag har nog varit på KTH för kort tid.

Forskar du också när du är universitetslektor?

Ja. Hälften av tiden är undervisning och hälften är forskning. Just nu har jag fyra stycken doktorander som jag är handledare åt.

Hur upplevde du din egen studietid? Vad är skillnaden mellan att vara student nu och då?

Idag är det mer valfrihet. När jag läste bestod hela grundutbildningen av fasta kurser. Det fanns bara fyra inriktiningar och deras kurser var bestämda i förväg. Idag är utbildningen mer storskalig också, även om elektroprogramet är mindre nu än det var förr. När jag läste var jag tvungen att anstränga mig och lägga ner mycket tid. Utbildningen hade höga krav och så hoppas jag det är idag också.

S3; institution som blivit en institution på elektro

Vadå S3?

S3 står för Signaler, Sensorer och System. Det är en institution som håller kurser i ämnen som: Signaler och system II, Reglerteknik, Mätteknik, Ljudperception, Antennteori, Radionät, Talsignalbehandling. Varav de tre första är kurser i basblocket. Väljer man t.ex. systeminriktining kommer många av kurserna att gå här.

[Bild]

Hur arbetar ni med pedagogik på S3?

Alla som undervisar erbjuds KTHs kurser i pedagogik. Vår tanke är att om studenterna inte tycker att kurserna är bra så kommer inte studenterna välja våra kurser heller. Ekonomiskt går vi back på undervisningen, därför är det viktigt att kurserna blir bra så vi får många studenter. Vi får betalt för varje student som läser en kurs hos oss.

Finns det något hemligt knep för att klara S3s kurser?

Nej, inte direkt. Det är viktigt att matematikkunskaperna från tidigare kurser är goda. Har man hängt med i tidigare matematikkurser så är det enda som krävs att man tar seriöst på kurserna.

Elektros nye programansvarig

Du är programansvarig på elektro. Vad innebär det?

Jag ansvarar för att programmet fungerar och att kurserna som ni läser är relevanta. Det gör jag tillsammans med elektros studierektor, Fredrik Lundevall, och elektros studievägledare, Anneli Åkesson, med flera.

Hur känner du för elektro? Har du lärt känna elektro?

Jag känner elektro bättre och bättre. Jag har möten med ESN (ElektrosStudieNämnd) och elektros styrelse regelbundet.

Har du varit på något arrangemang på elektro?

Jag har bland annat varit med på Bogesund under mottagningen och så ska jag gå på vårbalen hade jag tänkt. Så är jag med och delar ut diplom till examinerade elektroteknologer i Stadshuset tillsammans med rektorn. Det känns viktigt att vara med på olika arrangemang.

Finns det något som du vill förändra med elektroprogrammet?

Inga stora, plötsliga förändringar. Nu ska vi utvärdera det nya, periodlösa, kurssystemet i årskurs ett. Sedan vill jag att datormiljön ska bli bättre. Till nästa år kommer Nada ge en introduktionskurs i datormiljön för ettan. Sedan har elektroprogrammet bekostat installationen av trådlöst internet i 12:an. Tanken är att om man har en bärbar dator så ska man ha nytta av den på KTH. Förhoppningsvis så kommer man i framtiden inte behöva gå till datorsalarna för göra enklare saker som att läsa mail. Kanske kommer det finnas datorer utanför STEX. Samtidigt måste datorsalarna bli billigare, de kostar för mycket nu.

Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?

Att vi, studievägledaren, studierektor och jag, finns till för er och att ni gärna får komma och prata med oss.

Emissionen tackar Peter Händel för att han tog sig tid för att intervjuas och vi önskar honom lycka till i hans arbete.

Oscar Blomqvist


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.