Emissionen Nr 1 2003: Leve Emissionen!


Emissionen lever!

Vilken roll vill Emissionen spela? Informera, underhålla, engagera eller argumentera?

[Bild]

Vi som jobbar med att göra Elektrosektionens tidning vill göra en bra tidning. Tidningen är till för er och för oss. Under året ska vi försöka få Emissionen att kännas mer angelägen för alla. Artiklarna skall vara informerande, underhållande och diskuterande.

Det sista i ovanstående stycke vet jag kan kännas obehagligt. Att alla inte är överens är ju inte så kul, men det är något vi måste acceptera. I egenskap av Chefemitteur så har jag beslutat om en ändring i Emissionens policy när det gäller politiskt material. Tidigare har inga politiska texter tillåtits i tidningen. Även om Emissionen främst ska informera och förnöja så kommer allmänpolitiska texter med koppling till studier eller Elektrosektionen i fortsättningen att tas med i tidningen. Fortfarande är Emissionen politiskt obunden.

Denna ändring innebär inte att tidningen kommer bli politisk utan snarare att om någon skrivit en sådan artikel så kommer den inte att avvisas.

Jag har under början av detta år jobbat med att få nya emitteurer och annonsörer till Emissionen. Som ny annonsör hälsar jag Skogsindustrin välkommen och tackar dem för ett gott samarbete. Vidare hälsar jag de nya emitteurerna välkomna.

Just nu arbetar Rasmus Kaj och Fredrik Arnerup fram en ny layout, som du kanske redan har märkt. Arbetet med den kommer fortgå under året och är ett led i att förnya Emissionen. Jag önskar dig god läsning!

Oscar Blomqvist
Chefemitteur 2003


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.