Emissionen Nr 5 2002: Ledare


Ute och cyklar?

Vad är vitsen att lära sig hur saker och ting fungerar?

Var och en har ju rätt till sin egen uppfattning, eller hur? Ofta kan man höra idéer och förklaringar som verkar rent av skrattretande, den som vill få sig ett gott skratt kan undersöka fenomenet virvlat vatten.

Från att för några decennier sedan varit framgångens och framtidens hjälte, är idag ingenjören i bästa fall någon grå uppenbarelse som tillhandahåller verktygen för andra kreativa människors visioner. I andra fall är ingenjören den som framställer saker som ingen behöver och som säkert är skadliga ty de strålar eller sänder ut fält eller så händer något annat hemskt. Vad för sorts fält eller strålning eller något annat mystiskt brukar dock sällan uppges vid sådana tillfällen. Här finner jag vår kanske största och viktigaste uppgift i framtiden, - att dela med oss av den kunskap vi har om vad vi gör, samt inte minst att förmedla ett kritiskt och vetenskapligt tankesätt. I många fall är inte alla uppfattningar lika riktiga, vissa är baserade på okunskap och gissningar, andra är, om inte den absoluta sanningen, så i alla fall närmare den. Det är vår uppgift att se till att den senare blir den vinnande.

Samtidigt bör man inte tro att en ingenjörsmässiga lösningen alltid är den bästa. Man bör ha ett öppet sinne för nya och annorlunda infallsvinklar, såväl inom områden där man tror att det bara finns en lösning som man alltid använt, som inom områden som inte tillhör den klassiska ingenjörskonsten. Här finns kanske nyckeln till att återupprätta ingenjörens som förebild; Genom att hitta den bästa lösningen till problemet och förklara varför den är bäst och hur den fungerar kanske en ny hjältegloria kan tändas över våra huvuden.

Eller är jag ute och cyklar?

Anders – Che2002


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.