Emissionen Nr 2 2002


Utvärdering

ESN har nu en verksamhetsplan.

Kursutvärderingar

Just nu innehåller den två punkter.

1.  Vi skall verka för att det genomförs utvärderingar på alla kurser.

Det borde inte vara ett problem men det är det. Jag tror att viljan finns hos både lärare och teknologer att utbildningen skall vara så bra som möjligt men vi har inte riktigt hittat formerna för hur utvärderingarna skall gå till ännu. På elektros hemsida (http://​www.e.kth.se/​esekt) finns det en länk som beskriver hur en kursutvärdering kan gå till och vad en kursnämnd gör. Vi tycker att det redan i kursupplägget skall framgå när en utvärdering skall ske och kanske även finnas inlagt en viss flexibilitet om det visar sig att allt inte riktigt gått så bra. Det är viktigt att kursutvärderingen påbörjas innan kursen är slut så att det går att rätta till saker som inte blivit bra. Det är också viktigt att kursansvariga tar ett större ansvar för vilka frågor som ställs. Allt för sällan ställs frågor hur bra vi tillgodogjort oss undervisningen. Om vissa grundläggande teorier inte är inhämtade kan ju resten av undervisningen vara helt bortkastad. Visar det sig att teknologerna inte fattat tillräckligt mycket måste ett beslut tas om det skall läggas tid på att ta om ett avsnitt eller om det räcker med att påpeka att det här måste läsas in annars kan det bli problem. Jag vill påpeka att vi teknologer själva är ansvariga för att vi lär oss något överhuvudtaget och att lärarens uppgift bara är att skapa så gynnsam situation för inlärning som möjligt. Men det är ibland svårt att se vad som är det viktiga, ungefär som att inte se skogen för alla träden och då kan den här typen av frågor vara viktiga för att få oss på rätt kurs.

2.  Vi håller på att upprätta en standard för hur vi tycker att en bra kurs ska vara.

3.  Den upprättas genom att det på elektros hemsida finns en ruta där du själv får tala om hur du tycker en bra kurs / föreläsning / lektion ska vara. Detta kommer sedan att sammanställas och förhoppningsvis vara ett ingångsvärde när institutionerna planerar sina kurser eller utvärderar dem.

Nästa sak att ta tag i är hur vi kan säkerställa att kvaliteten på våra kurser hela tiden förbättras och att det som är dåligt rättas till. En utvärdering har inget egenvärde utan det är analysen av den och vilka åtgärder som man vidtar som är det betydelsefulla.

Om du har några funderingar om utbildningen hör gärna av dig till ESN.

Dan Skogström
<sno@e.kth.se>

Nomineringar till årets lärare

Gunnar Johnsson

borde absolut utses till årets lärare. Med sitt gedigna intresse för matematik lyckas han väcka studenternas intresse och hans fruktansvärt sköna humor gör att det blir behagligt att gå på föreläsningarna. Pedagogiken lämnar inget övrigt att önska.

Han har en pedagogik som inte går att ta miste på!

Han motiverar och stödjer elever!

Han har humor, helt enkelt!

Magnus Andersson

Föreläser utan papper i hand och utan massor av overheads. Talar tydligt och begripligt. Är lätt att tala med och förklarar gärna begrepp och fenomen (även sådana som sträcker sig utanför kursen) på fantasifulla sätt (absolut utan att referera till någon bok!) tills man har förstått. En glad prick i protokollet!

Patric Jensfelt

Han går igenom allting lagom snabbt och noggrannt. Det som är svårt grundligare än det som är lätt. Dessutom har han humor.

Erik Forslin

Alltid begripligt och på en nivå som alla förstår. Långt ifrån professorstereotypen!Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.