Emissionen Nr 2 2002


Peter Fuks årets lärare på elektro

Under februari SM valdes Peter Fuks till årets lärare. I denna intevju berättar han om sin syn på undervisningen.

Ställ krav! Är något risigt så protestera.
[Bild]

Peter Fuks

Dan: Har du något pedagogiskt trick?

Peter: Jag gillar att undervisa och att ha en växelverkan mellan mig och teknologerna och har väl alltid tyckt om att apa mig. Men jag försöker alltid att hålla en röd tråd i undervisningen. Ingen orkar att vara koncentrerad i mer än en kvart, därför återkommer jag och repeterar saker hela tiden. Dessutom brukar jag alltid börja mina lektioner med att repetera det viktigaste från förra lektionen.

En sak som jag blivit bättre på med åren är att se vad det är som är problem att lära sig i kurserna. Alltså att se vad som är svårt i en teknologs ögon.

Det är mycket viktigt att inse att det inte är lätt när man ställs inför ett problem för första gången. Därför anställer vi inte längre teknologer som har tyckt att en kurs, i till exempel elkret,varit lätt. De blir inga bra lärare då.

Dan: Hur tycker du en bra kurs skall vara?

Peter: Det absolut viktigaste är att undervisa i små grupper. Då kan man få en personlig kontakt med alla teknologer och förklara ordentligt. Gränsen går ungefär vid tjugo elever. Kurserna blir allt större så vi försöker lösa det med allt fler lärare. Det är i sig bra då lärarna är olika och det är teknologerna också så då kan de välja en lärare som passar just dem. Här kan det påpekas att en populär lärare inte alltid är den bästa. Vi har gjort undersökningar som visar att det är inte alltid en populär lärares elever som haft det bästa resultatet på tentan.

Dan: Hur är då en bra lektion?

Peter: Vi har prövat många olika modeller och det är svårt att säga vad som är bäst. Som lärare kan jag inte lära dig något utan du måste lära dig själv. Jag kan visa dig hur du skall göra och ge dig uppgifter och knuffa dig i rätt riktning, men du måste aktivera dig själv. Här skulle jag vilja berätta om Emil, vår interaktiva cd i TET-kurserna där du själv kan simulera olika fall.

Med den kan man få förstålse för saker som tog mig själv flera år att förstå.

Många ser ett motsatsförhållande mellan förståelse och förmåga att räkna. Men man får förståelse genom att göra många beräkningar.

Dan: Skulle du vilja förändra något när det gäller utbildningen på KTH?

Peter: Framför allt fler lärare per elev men också ett större samarbete mellan lärare från olika institutioner. Det vore bra om det blev tydligare hur kunskaper från en kurs kan användas i en annan. Jag skulle kunna tänka mig att vi genomförde gästföreläsningar i varandras kurser för att på så sätt väva samman dem.

Dan: Har du något råd till oss teknologer för hur vi skall tillgodogöra oss utbildningen så bra som möjligt?

Peter: Elektro är en tuff utbildning. Man behöver kanske inte vara smart, men måste vara beredd på hårt arbete. Vi lärare är till för er så utnyttja oss. Ställ frågor, skicka mail. Ställ krav! Är något risigt så protestera. Jag kan berätta om för några år sedan så gick TET-kursen samtidigt som elkrets och en lärare i elkrets fick förhinder och bad mig ta en lektion. Jag frågade vad det skulle handla om och han svarade att det var lätt för det var bara likström. Jag hade en lektion och det var knäpptyst och inte en fråga. I pausen kom en teknolg fram och frågade om det här verkligen ingick i kursen. Han visade mig sin blåa bok, TET-böckerna på den tiden var också blå. Felet var mitt helt och hållet men jag hade haft en TET föreläsning för elkretskursen. Men varför hade ingen protesterat tidigare, sådant har ni inte råd med.

Text: Dan Skogström
Redigering: Oscar Blomkvist


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.