Emissionen Nr 1 2002


Stipendium

Härmed ledigförklaras stipendium ur Elektros fonder enligt följande:

CIV.ING. ANDERS MALMES FOND
Dnr 930-255-02, dossie 33

Fonden skall lämna bidrag till studerande inom utbildningslinjen för elektroteknik (företrädesvis starkström) som vill göra praktiktjänstgöring utomlands främst i England, Tyskland och Frankrike (ej USA). Även examensarbete kan komma ifråga.

Till ansökan skall bifogas:

Ansökan, med angivande av diarienummer 930-255-02, dossie 33, skall senast den 2 april 2002 sändas till:

KTH, Registrator,
100 44 Stockholm,

Närmare upplysningar kan ges av Ulrika Hallstrand, Kansli DEF, <ulrika@def.kth.se>Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.