Emissionen Nr 1 2002


SNOrd

Vi teknologer har goda möjligheter att påverka vår utbildning. Vi har representanter på olika nivåer inom KTHs organisation. Men vad är det vi vill förändra och vad är det som vi verkligen vill ha kvar?

[Bild]

En Plan

ESN kommer att upprätta en verksamhetsplan eller man kan kalla det målsättningar på lång och kort sikt som vi med kraft kommer att driva för att uppnå.

Dessa målsättningar kommer inte att vara fastlåsta för alltid utan förhoppningsvis kommer vi att plocka bort dem då de är uppnådda eller modifiera dem allteftersom vi blir klokare. Alla skall kunna se vad vi vill göra och verksamhetsplanen kommer att finnas på ESNs hemsida.

Vem är det som bestämmer vad vi skall uppnå? Jo, det är du! Du har säkert några bra idéer som skulle förbättra utbildningen. Det kan vara stora omstörtande saker eller små detaljer. Om ESN-mötet fattar beslut att vi skall verka för din idé, kommer vi jobba hårt för att driva igenom den. Kom på nästa ESN-möte och tala om vad du tycker att vi skall göra eller skicka ett mail till oss.

Efter årets första ESN-möte någon gång under februari kommer vi att ha en plan. Det jag själv tror är det viktigaste vi kan göra för att få till förändringar till det bättre är att ge feedback på våra kurser. Det borde inte finnas någon utbildare på elektros kurser som inte känner till det webbaserade utvärderingssystemet som Henrik Åhlander gjort. Systemet gör det möjligt att mycket smidigt och enkelt administrera en utvärdering.

Om du är utbildare och vill veta hur det fungerar så ta kontakt med oss. De kurser där utvärderingar regelmässigt genomförs fungerar ofta bra. Det som jag tycker är något förvånade är den motvilja som finns att genomföra utvärderingar innan kursen är klar, typ i halvtid. Då skulle man kunna få reda på om något inte är bra och dessutom ha tid att göra förändringar innan det är för sent för just den kursomgången.

Det är lite märkligt att det just här på KTH är svårt att genomföra utvärderingar där alla verkar vara av den uppfattningen att system fungerar bättre med återkoppling.

Utbilda utbildare

En annan sak gäller fortbildning av utbildare. Jag känner inte till någon som är fullkomlig eller vet allt om sig själv. Ett sätt att få bättre självkännedom och bli en bättre utbildare är att få personlig feedback. Att ge feedback på kurser och till utbildare kostar lite och är något vi alla tjänar på.

Jag hoppas att en av de första målsättningar som klubbas igenom på ESN mötet är att vi skall verka för att det genomförs halvtidsutvärderingar och att utbildare får personlig feedback på ALLA kurser. När det gäller feedback är det ju helt upp till mottagaren att göra vad han/ hon vill med den och förhoppningsvis kommer de flesta utbildare att finna det värdefullt.

Vår del

Vi teknologer är själva ansvariga för att vi lär oss något och skall man klara av studierna så har de flesta av oss märkt att det är engagemang och hårt arbete som gäller. Det finns ett pedagogiskt postulat av Fredriksson- Gestrelius som beskriver detta på ett bra sätt

Den enskilda människan själv är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande – allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärande och stimulera den enskildes aktivitet.

Årets Lärare

Det finns bra utbildare på KTH. Just nu (början på februari) pågår nominering till årets lärare på elektro. Nominera den lärare som du tycker är värd det. Nominerar gör du på elektros hemsida. På sektionsmötet i februari kommer därefter valet av årets lärare att ske. Det är viktigt att vi uppmärksammar bra pedagoger, både som föredömen och för att visa att vi tycker det är viktigt med god pedagogik.

Dan Skogström
<sno@e.kth.se>


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.