Emissionen Nr 7 2001: Bara massor utav sport!


Gym från förr

Samhället var sjukt. Det tynade bort. Det hade fått för mycket fett omkring hjertat, sade somliga, så mycket att hjertat ej längre kunde klappa friskt för det ädla och höga i lifvet...

[Bild]

Om vi skulle lägga bort punschen? frågade någon. Kan aldrig komma i fråga förklarade andra [...] Då kom doktor Zander och varkunnade sig öfver den lidande menskligheten. Jag skall taga bort det öfverflödiga fettet, sade han. [...] Doktorn höll ord. En trollkarl är han, det är visst.

[Bild]

En ordentlig sträckare.

[Bild]
[Bild]

En tidig motionscykel.

[Bild]

Gustaf Zander

Vem var då denna doktor Zander och vad bestod hans trolleri av? Den då blivande doktorn Gustaf Zander hjälpte till med gymnastikundervisningen på en flickskola som hans systrar startade 1858 i Halland. Dock kom det att bli jobbigare än han trott. Den gamla läran som baserades på Lings redskapsrörelser och muskelträning kändes synnerligen förlegad.

Träningsredskap

Zander funderade på möjligheterna att konstruera någon sorts mekansisk apparat som kunde anpassas till varje elevs styrka. På sina lediga stunder byggde han enklare träningsredskap av trä, vilka kom att användas av eleverna med glädje. 1862 flyttade flickskolan till Partille utanför Götborg. Med hjälp av snickare byggdes där enligt Zanders ritningar 19 olika apparater att träna på. Sedan år 1865 öppnade Zander ett medikomekaniskt gymnastikinstitut i Stockholms centrum. Totalt fanns det 27 olika apparater att träna på. 1877 öppnades flera gym-filialer i bl a Göteborg och Uppsala.

Sjukgymnastik

Några av de totalt 53 apparater som han konstruerat hitills drevs av ångmaskiner. Största delen av nyttjandet kom att vara för sjukgymnastik och det var mestadels bemedlade som kom att gå på gymmen. Utvecklingen tog fart frammåt och 1911 fanns hans apparater på totalt 300 ställen över hela världen. Bl a så leverades hans mekaniska verkstad en uppsättning gymmaskiner till Titanic och hennes systerfartyg. Efter första världskriget kom så nya behandlingsmetoder, vilket ledde till att intresset för Zanders gymnastikmetod minskade.

Ut i rymden

I dagens läge vet de flesta av oss hur en styrketräningshall ser ut. Träningen har blivit tillgänglig för alla samhällsklasser, nåja i viss mån i alla fall. Trots allt är ju den största delen av träning och friskvård en kostnadsfråga. Utställningen visar mestadels hur gymmaskinerna såg ut i början av seklet, men man får även följa utvecklingen frammåt och då ända till dags dagar. Två svenskar, Hans Berg och Per Tesch har utvecklat ett gymredskap som förhoppningsvis kommer att användas vid framtida resor till månen eller Mars. Detta skulle åter visa att svensk spetsteknik är något att räkna med.

  

Fritt efter Gert Ekströms text: Frisk, stark och vacker. Gym från förr och nu. Ett faktablad på utställningen med samma namn på Tekniska museet som pågår t o m 29/9 2002).

Text och bildmaterial

Den inledande texten samt de ritade bilderna är hämtade ur faktablad från utställningen Frisk, stark och vacker på Tekniska musseet, som i sin tur hämtat dem ur Ny Illustrerad Tidning 1880. Fotona är tagna med tillstånd av Tekniska Museet.

Text & foto: Uffe Kalla


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.