Emissionen Nr 5 1998: Ordford


Sommar, sommar, sommar... eller nå't

Aldrig har väl vädret diskuterats så frekvent och så vilt denna sommar. Vädret har angripits från alla vädersträck. Det har analyserats, bespottats, baktalats och förkastats.

Jag har själv deltagit i denna hets mot väderlek. Med all rätt ska tilläggas. Då detta är ett så grundligt penetrerat ämne, tänker jag endast nämna vädret tre gånger. Låt oss istället glädjas åt vattenkraftsbolagen, som med vatten upp till armhålorna gnider sina händer av vällust.

Tillökning i familjen...

Då vi har fått tillökning i familjen med ca 240 nyantagna vill jag hälsa dessa varmt välkomna till KTH och Konglig Elektrosektionen.

Välkomna! Jag hoppas att era 5 år här på campus kommer att bli 5 år ni kommer att minnas med värme och med ett leende på läpparna.

Sektionens verksamhet

Som teknologer studerande Elektroteknik är ni automatiskt medlemmar i Konglig Elektrosektionen. Man kan säga att E-sektionen är kåren i miniatyr, och ska tillgodose E-teknologens intressen här på KTH. E-sektionen har 88 år på nacken och bildades 1910, främst i syfte att befatta sig med studiebevakning och festverksamhet.

Organsitionen har sedan vuxit och därmed också dess åtaganden. Det är en sektion med gamla och goda traditioner, något som ni kommer att få erfara under det kommande året.

Råd till er nyantagna

Några råd, som jag önskar ge er nyantagna är dessa:

- Passa på att lära känna varandra under de kommande veckorna. Ni kommer att läsa tillsammans i 5 år och bland alla dessa kursare finns era blivande pluggkompisar, labpartner, vänner och förhoppningsvis framtida kollegor i näringslivet. Tillsammans går allt så mycket lättare.

- Var med på arrangemangen, som erbjuds under de kommande veckorna. Det är under dessa ni får möjligheten att just lära känna varandra. Jag vill dock betona att dessa arrangemang är frivilliga.

- Ta hjälp av faddrar och äldrekursare. Se dem som en resurs. De har gått igenom det du går igenom just nu. Svälj dock inte allt du hör med hull och hår. Vi är alla olika individer och något som passar Pelle behöver inte nödvändigtvis passa Kalle. Vissa måste plugga mer än andra för att kunna tillgodogöra sig en kurs. Prova dig fram och hitta den väg, som passar dig bäst.

- Ni är nu teknologer och pluggar på ett tekniskt universitet. Ni måste från och med nu ta eget ansvar för era studier. Ni är alla här frivilligt. Ingen har tvingat er att läsa på KTH. Ta för er av det som erbjuds!

Visa upp hufvudstaden!

Jag hoppas att ni stockholmare tar hand om alla de, som ej är från Stockholm. Passa på att visa dem vår vackra huvudstad. Det är säkrast att göra det under höstterminen för om ett år kommer de tveklöst att hitta bättre i sta n än ni själva.

Visa respekt för varandra

Jag hoppas också att ni beter er som goda teknologer och behandlar varandra med respekt. Detta inkluderar lärare och föreläsare. Respekt innefattar till exempel att man lyssnar när någon annan talar.

Gillar man inte vad som sägs på till exempel en föreläsning står det en fritt att lämna densamma i rasten. Det är brist på respekt mot föreläsare och kursare att avhandla privata frågor med grannen under pågående föreläsning. Kom i tid! Kommer ni sent, smyyyg in!

Den vår de svaga kallar höst

Jag önskar er en trevlig hösttermin och jag hoppas få se er på Sektionen och att ni kommer att forma sektionslivet efter era önskemål. Eposta gärna Konglig Elektrosektionens styrelse: <styret@e.kth.se>

Tänkvärt

Jag vill avsluta med några rader till er, som kommer att uppleva studierna här på Elektro alltför krävande.

En kväll föll två möss ner i den halvfyllda mjölkhinken då de skulle ta sig slurk av den väldoftande skummjölken. Efter en stund gav den ena upp och sjönk likt en sten mot hinkens botten. Den andra gav sig inte utan fortsatte att simma runt, runt i mjölkhinken. Morgonen därpå satt han utmattad, men nöjd på en klimp med smör.

Håkan Löfgren
Ordf. Kongl. E-sektionen
<eordf@e.kth.se>


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.