Emissionen Nr 5 1998: SNOord


FEST OCH ALLVAR

ESN är ett utmärkt forum för att få aktuell information om vår utbildning och för att föra fram sina åsikter om den.

Jag vill hälsa alla nyantagna välkomna till KTH och i synnerhet till Elektrosektionen. Nu i början kommer det att vara många fester och roliga arrangemang. Det är värdefullt att delta i dessa aktiviteter för att lära känna sina nya kurskamrater. På högskolan är det ofta en stor fördel att ha några kamrater som man kan studera tillsammans med. Det är inte alltid man själv sitter inne med alla lösningar utan det är bra att ha några att resonera med då man kör fast med integralerna eller inversen av matrisen.

Teknologerna viktiga

Det är också viktigt att minnas mellan allt festande att vi är här för att studera och bli kunniga och konkurrenskraftiga civilingenjörer. Vi vill att vår civilingenjörsutbildning i elektroteknik skall vara den främsta i Sverige. En utbildning är inte statisk utan måste ständigt underkastas förbättrande åtgärder. Den måste anpassas till dagens studenter och det samhälle som vi har idag. På högskolan står studenterna för en viktig del i denna process. Det är nämligen vi som kritiskt måste granska den utbildning som vi erhåller. Tyvärr är det inte självskrivet att institutionerna som ger kurserna själva uppdagar brister i kursens innehåll eller upplägg. Det är alltså ofta så att studenterna måste peka på ett problem för att detta skall leda till att en kurs utformning ändras.

ESN

På Elektrosektionen finns ESN (Elektrosektionens Studienämnd) som har till uppgift att bevaka vår utbildning. ESN består enbart av teknologer och alla är lika välkomna att medverka. Vi har teknologrepresentanter i institutionernas styrelser, på kåren, i fakultet EIT:s nämnder o.s.v. Detta är den tyngre delen. Man kan också delta genom att medverka i de kursnämnder som anordnas efter varje kurs. Kursnämnden utvärderar och samtalar med föreläsaren om hur teknologerna tycker att kursen har fungerat (utifrån enkäter som kursnämnden har delat ut). Detta leder ofta till att sådant som fungerar dåligt förbättras redan under kursens gång.

Det ryktas att...

... Che tycker gräddvita Rollsar är söta.

... FOF (Malin) är orolig över David.

... The Konglige schmelter av twettpulfver, däraf deras schutsgrå yttre.

... Gröna Damen och Andreas dansar tryckare på Club Eloge.

... Vissa på sektionen har fastnat i 80-talet och sjunger på låtar från Solstollarna.

... Stefan vill att Björn ska stoppa sin penna i hans delicatoboll.

Möten

ESN har också regelbundna möten (ESN-möten) dit alla E-teknologer är välkomna. På mötena som hålls i Tolvan diskuteras aktuella studiefrågor och där beslutas hur Elektrosektionen förhåller sig till dem. Dessa möten är ett utmärkt sätt att dels hålla sig underrättad om vad som är på gång, dels påverka sådant man tycker fungerar dåligt. Vi har planerat ett ESNmöte med tyngdpunkten på årskurs 1 till tisdagen den 22 september kl 15.15. Då är särskilt alla (blivande) ettor välkomna att närvara. Vi kommer att berätta om hur studierna är upplagda och lyssna på era förväntningar och frågor. Det kommer också att bjudas på gratis mat för den som anmäler sig på matlistan på ESN:s anslagstavla nedanför trappan i Tolvan.

Seminarium

Till sist vill jag också offentliggöra att ESN har en arbetsgrupp (AAEF) som jobbar för att få fler alternativa undervisnings- och examinationsmetoder (d.v.s. annat än föreläsningar och tentamina). Denna grupp har nu kommit in i slutfasen av sitt arbete och har publicerat en skrift som heter Dags att lägga om kursen!. Skriften kommer att skickas ut till samtliga kursansvariga i basblockets obligatoriska kurser på E och till samtliga studierektorer på KTH. Dessa personer kommer också att inbjudas till ett seminarium i ESN:s regi den 12 oktober där frågor om alternativ undervisning och examination kommer att behandlas. Den som tycker att detta låter intressant är välkommen att kontakta mig på <sno@e.kth.se>.

Till er nyantagna: Ge gärnet på matematikkurserna från början. Det lönar sig!

Magnus Almkvist, ordförande i Elektrosektionens Studienämnd


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.