Emissionen Nr 2 1998: Vem vet...


Vad är ViVET?

Förkortningen i sig betyder Vi i Västerås Elektroteknologer, vilket är en undersektion till Kongl. Elektrosektionen. ViVet är till för oss som pluggar de första två åren på Elektro i Västerås. Föreningen har funnits i cirka 15 år och den är en fullvärdig linjeförening under kåren på Mälardalens Högskola.

Anledningen till att jag skriver den här artikeln just nu är att vi nyligen haft vårt årsmöte, och där valt ny styrelse och nya funktionärer. Eftersom vi endast har två årskullar här i Västerås är det nästan bara ettor som har uppdrag i ViVET nu när vi tar över efter tvåorna. Det gör att vi är relativt gröna mest hela tiden. Ändå lyckas vi med allt som måste göras såsom N0llning, studiebevakning, hålla kontakt med Elektro på KTH, kontakt med institutionen med mera.

Vad Vi gör

Till trean har vi platsgaranti på KTH, men vi måste jobba flitigt för att komma dit. Vi måste ha klarat 100% av labbarna och 75% av övriga poäng, och om vi har några resttentor (ett par..) så måste vi åka tillbaka till Västerås för att skriva dem.

En av de största händelserna på året i Västerås är Gurkagasquen. I år går den av stapeln den 14:e Maj, och ett dragplåster är Chalmersspexet som kommer hit och.. SPEXAR naturligtvis. I samarbete med ABB anordnar vi ett hejdundrande kalas, som pågår i två dagar. Utöver spex kommer det att anordnas studiebesök på ABB och en ordentlig sittning.

ABB?

ABB ja.. Det är ju den största arbetsgivaren här i Västerås, som slukar MÅNGA (elektro)ingenjörer. Det är därför inte så konstigt att de har sett till att Mälardalens högskola utbildar ingenjörer. ABB sponsrar väldigt mycket här runtomkring oss, speciellt blivande civilingenjörer. Jag missstänker att de arbetar för att i framtiden även skall kunna ta sin examen här, och inte som nu då vi måste avsluta utbildningen på KTH.

Det är ingen nackdel för oss att åka till Stockholm, snarare tvärtom. Men om vi gick hela utbildningen i Västerås, vore det säkert bra på andra samhällspolitiska sätt för staden. Staden kommer lätt i skymundan på grund av det korta avståndet till Stockholm. Det är många som pendlar de dryga tio milen, även fast det tar lite tid. Tiden för pendlarna minskar dock mer och mer. Snart är vi på förortsavstånd (Läs: en timme).

Vad Vi ville

Nä, men nu till varför jag skrev detta just nu; vår nya styrelse. Den är vald på ett år, och nästa år kommer alltså alla poster tillsättas av nästa års ettor. Vad de olika posterna sysslar med är kanske inte helt klart.

En Tradare är huvudansvarig för våra traditionella arrangemang exempelvis Gurkagasquen.

P.P.O är en förkortning för Party & Pryl Ordförande, det är han som ser till att det blir fester.

En husmus fungerar som allt i allo, hon har bland annat kontakt med kåren och ser till att vi alla trivs.

Vilka Vi är

Så här ser styrelsen ut i år:
Ordförande: Niklas Ögren (cel97non@mds.mdh.se)
Vice Ordf: Ulrika Söderström (cel97usm@mds.mdh.se)
Sekreterare: Jakob Katzman (cel97jkn@mds.mdh.se)
Kassör: Rikard Herminge (cel97rhe@ima.mdh.se)
Tradare: Mattias Carlsson (cel97mcn@ima.mdh.se)
P.P.O: Magnus Öst (cel97mot@mds.mdh.se)
Husmus: Therése Lundström (cel97tlm@ima.mdh.se)

Niklas Ögren
Ordförande ViVET <cel97non@mds.mdh.se>


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.