Emissionen Nr 2 1998


Karim Daho:

Repetition är kunskapens moder – och det är coolt att repetera

Årets lärare 1998 på Elektrosektionen är Karim Daho. Avgörandet fälldes på sektionsmötet den 17 februari. Karim kommer således att inbjudas till vår nyårsbal den 30 april och där kommer han att få mottaga ett pris. Gå på balen och beskåda!

AAEF

Arbetsgruppen för Alternativa ExaminationsFormer jobbar vidare i det fördolda. Tro det eller ej. Sara Lundström <e96_slu> har tagit över rodret som sammankallande i gruppen efter Peter Andersson. Det är alltså henne (eller mig) som ni ska ta kontakt med om ni vill hjälpa till i arbetet. Att hjälpa till innebär en punktinsats eftersom vi vet att det är många som tycker att det är mycket att göra ändå. Just nu vill vi ha hjälp med att ringa till enstaka lärosäten/högskolor och fråga lite runt deras undervisningsoch examinationsformer. Frågorna är redan förberedda.

Jag har också talat med Jeanette Öhman (Delta-projektet på Kåren) om denna arbetsgrupp. Hon tycker att den är mycket intressant, särskilt som kåren nu håller på att omorganiseras och s.k. fokusområden ska påbörjas. Ett sådant område ska vara Utbildning i tiden och under detta område ska det finnas olika arbetsgrupper. Hon tycker att AAEF är mycket väl lämpad som en sådan. Jag tycker det är roligt och bra att vårt arbete uppmärksammas.

Kursnämnder

Från och med nyår finns det direktiv från Rektor att alla kurser ska underkastas en s.k. kursanalys. Denna analys ska institutionerna genomföra och den ska innehålla bl.a. examinationsresultat och kursutvärderingar. Således ligger det numera även i institutionernas intresse att göra kursenkäter och några institutioner kommer förmodligen att tillverka egna enkäter. Vems enkäter (ESN:s eller institutionens) kursnämnden använder spelar i princip ingen roll bara de frågor vi tycker är viktiga finns med samt att vi får ta del av resultatet. Om det bli problem så prata med mig!

Till sist

Glöm inte att det är ett ESN-möte tisdagen den 17 mars kl 17.17 i Tolvan. Som vanligt är det gratis mat för de som har anmält sig (i Tolvan) och det är alla välkomna att göra!

Magnus Almkvist, SNO


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.