Emissionen Nr 2 1998


Projekt 1999
eller Jakten på den röda tråden.

Det är här du ska påverka.

Kungliga Tekniska Högskolans ledning har bestämt sig för att göra en djupdykning i teknologernas första tid på KTH. Det skall nu, från anställda och studenter, samlas idéer och förslag på förändringar som det aldrig gjorts förr. De tankar på förändringar som du går och tänker på men som inte någon lyssnat på kan nu få gehör. KTH har bestämt sig för att lyssna!

Varför och vem är de?

I höstas beslutades att uppropet skulle flyttas fram till torsdagen i st f söndagen som brukligt. Detta beror på att VHS har fått allt svårare att hinna i och med det nya betygsystemet med alla ansökningar i tid för KTHs antagning, som sker tidigare än de flesta andra högskolor. För att kunna tackla alla de problem detta medför för mottagningen tillsattes en arbetsgrupp för att pussla ihop det som var kvar av mottagningsperioden.

Då man tittade på problemet insåg KTHs ledning att det var lika bra att även ta tag i andra saker som påverkar teknologens första tid på KTH. Rektor tillsatte då gruppen med uppgift att istället utreda antagning, mottagning och de första årens studier på KTH. Gruppen leds av Mats Eriksson, docent vid Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation, och består av bl a lärare, studierektorer och studenter. Gruppen har haft några möten och har kommit fram till att tyngdpunkten i arbetet kommer att läggas på de första årens studier vid KTH. Hur kan vi då åstadkomma detta? Tala om det nu när någon lyssnar lite extra! Grupper som tidigare har haft liknande uppgifter har i slutändan kommit fram till att visst finns det saker att göra, men det blir för jobbigt. Följderna har blivit att inga åtgärder genomförts. En av anledningarna till det kan vara gruppernas sammansättning. T ex har helhetssynen har saknats. Den här gruppens sammansättning av olika intressenter gör att förmågan att lyssna på olika åsikter är större än vanligt. Alla är handplockade för uppgiften. THS har tre representanter. Åsa Lindström, E, som valts till detta uppdrag av Kårfullmäktige, Måns Elenius, Utbildningsutskottets Ordförande och Daniel Nilsson, Studiesociala Utskottets Ordförande.

Varför ett så konstigt namn?

Namnet på projektet, Jakten på den röda tråden, kommer av att många studenter först mycket sent i utbildningen ser någon röd tråd genom sin egen utbildning. Många studenter uppskattar inte den utbildning som ges förrän i årskurs fyra, då de olika kugghjulen får grepp och börjar snurra runt i huvudet på dem. Att förbättra studenters motivation till de studier de för tillfället bedriver är något som arbetsgruppen ser som sitt huvudmål.

Var kommer Du in i bilden?

Efter påsk kommer på olika sätt en kampanj för att samla idéer och förslag att starta igång. Du kommer att kunna lämna förslagen i speciella brevlådor som sätts upp på campus, eposta dem, lämna dem på en hemsida. Det alltid bästa sättet att påverka är att prata med medlemmar i gruppen. Aldrig tidigare har KTH varit så här öppet för att lyssna på åsikterna hos varenda student och anställd.Det här är den största chansen för enskilda att påverka utbildningen som getts under de senaste åren. Allt detta har tidigare krävt ett tungt arbete av sektionernas studienämnder och det har varit svårt att få igenom de där riktigt stora förändringarna.

Alla har olika förutsättningar att ge förslag. De som nu går i ettan och tvåan vet ju hur de känner just nu och vad de saknar, studenter i högre årskurser kanske kan peka på att det där borde sagts redan på den kursen i ettan . Doktoranderna borde kunna ha idéer om hur forskning och grundutbildning kan kopplas ihop mer än i dag. Lärare, assistenter och kursansvariga borde veta vilka förutsättningar som behövs för att kunna genomföra de förändringar de vill genomföra. Oavsett vilken åsikt du har om hur utbildningen och teknologers situation de två första åren ser ut idag så är jag övertygad om att du har minst ett förslag till förbättring. Håll inte inne med den!

Åsa Lindström


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.