Emissionen Nr 3 1997: Ord för Ord


Pang – Elektro!

Solen lyser över Gamla Stans brokiga byggnader och ärgade plåttak.

Det är den 30 april och jag har just bevittnat en historisk händelse: urpremiären på En husets tack. I Södra Teaterns festvåning går uppklädda herrar och damer omkring och smuttar på ett glas mousserande vin. Efter en stund beger sig sällskapet i limousine till Piperska muren där Konglig Elektrosektionen har Vårbal, tillika Nyårsbal och Premiärbal. En mycket trevlig kväll som övergår i natt och senare tidig morgon, innan festligheterna ebbar ut. Det är ett hårt liv att vara teknolog, men några måste vara det!

SM

I februari hölls det ett välbesökt och rekordkort sektionsmöte i 12:an. Mötet gick med en sådanrasande fart att musikborgarråden (det finns två stycken) nätt och jämt hann inmundiga sina öl och framföra sitt opus innan mötet var slut. Vad hände förutom musikborgarrådens smörsång? Det valdes bland annat ny ÖSK och nya förfaddrar. Kalle Becker, e93, ska se till att n0llan inte schlemmar ner alltför mycket och nya FoF är Johanna Lindbom och Björn Carlsson, båda e96, samt Lovisa Olofsson, e95. Till årets kamrat utsågs Petra Barkeby, e94, som mottog kamratstipendiet på Vårbalen. (Se även protokollet från februari-sm, reds anm.)

Till MajSM, som är ett sektionsmöte med många val, har valberedningen haft en angenäm uppgift. Det finns kandidater till alla poster och till Tanqbahrtender och Infoman fler än fem kandidater! Jag tycker det är mycket glädjande att så många vill engagera sig och inte minst att det är så många e96or!

På MajSM presenterades även vår nya sektionsbuss. Med hjälp av SRKB96, ABB, SemaGroup och Outokumpu Copper har sektionen köpt in en vit Volkswagen Caravelle. Undertecknad hoppas att alla som använder bussen inte provar om det finns övervarvningsskydd eller om det går att hoppa med den. Om du är intresserade av att hyra bussen, kontakta någon av Carakarlarna.

Kårhuset

Alla är väl överens om att vårt kårhus skulle behöva en rejäl ansiktslyftning. Gasquerna tillhör inte de charmigaste lokaler att ordna kalas i och de slitna plastmattorna i den långa trappen upp till "Koppar och glas" (puben) har sett sina bästa dagar för länge sedan. Sedan en tid pågår ett ombyggnadsprojekt av Kårhuset som leds av Kårens vice ordförande. I sommar kommer Daniel Larsson, A, att anställas som projektansvarig. I ombyggnadsplanerna finns bland annat en uppfräschning av gasquerna, stengolv istället för plastmattor, uppfräschning av fasaden med mera. Det nuvarande slamrande "brickbandet" som egentligen består av tre olika band, 90 graders kurvor och snillrika hissanordningar byts till ett något enklare och robustare. Dessutom ska reparationer och underhåll prioriteras mera så att inte Kårhuset förfaller igen.

Men det finns inget sådant som en fri lunch. Ovanstående uppfräschning kommer att kosta runt 40 miljoner kronor. KTH kan ställa upp med en fjärdedel, HÖRS (restaurangen) med några miljoner, externa finansiärer (stiftelser, företag) med uppskattningsvis hälften. Summa summarum blir det förhoppningsvis en bra bit mindre än 10 miljoner för Tekniska Högskolans Studentkår att lägga. I dagsläget har THS ca 22 miljoner i aktier och andra värdepapper, varav mindre än 8 miljoner ligger bundet i fonder. Tanken är att ta en del av dessa pengar för att finansiera renoveringen. Det krävs dock att det satsas mer på reparation och underhåll i framtiden, för att KTH och andra externa finansiärer ska anse att det är ett vettigt projekt. Det kan leda till en högre kåravgift.

Delta

Har du sett de färglada affischerna med Delta och med en massa frågor och påståenden på? Ska vi ha kåren kvar? Vad går min kåravgift till? Just nu pågår ett projekt på kåren med att undersöka vad vi, KTH, företag och annat löst folk anser om kårens verksamhet. Behövs kåren? Är kåren någon förhistorisk relik? Delta består av personer från en rad olika sektioner. Delta-projektets mål är att skapa en kår som bidrar till en bättre och mer kreativ civil/högskoleingenjör, arkitekt eller teknologie doktor, eller utan flum att vi ska ha Sveriges bästa kår. Tanken är att projektet ska ta fram en rad olika typer av kårer. En kan vara en kår som den är idag, en annan en ren informations kår och en tredje att kåren avskaffas helt. Har du några synpunkter på kårens verksamhet eller känner att du skulle vilja engagera dig i hur morgondagens kår ska se ut? Skicka ett mail till <delta@ths.kth.se> eller besök Deltarummet, till vänster om du går in i kårhusingången närmast tunnelbanan!

Övriga funderingar...

Det kommer en väldig massa inbjudningar till sektionen. Dessa sätts upp på styrelsens anslagstavla i 12:an (den bredvid stereon). För en del större arrangemang kommer även en bulletin att skickas iväg. Är du intresserad av att gå på något anslaget kalas, kontakta Malin Blomqvist, <esekret@e.kth.se>, eller undertecknad.

Vårhälsningar

Ordf. Folke Anger
eordf@e.kth.se
tel. 070-5647293


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.