Emissionen Nr 5 1996: SNO ordar


Vår ingång de bevakar, vår utgång likaså?

Goddag. Kvalitén på utbildningen på Elektro är låg. Läser man Tekniska Högskolans kvalitetsprogram definieras kvalitet som ...förmåga att tillfredställa uttalade och underförstådda behov.... Ett i allra högsta grad uttalat behov är att studenterna måste läsa 40 poäng per år för att gå ut på 4,5 år. Detta är det ytterst få som gör. Slutsatsen jag drar av detta är att kvaliten på utbildningen är låg.

Detta innebär inte med automatik att undervisningen är dålig. Det visar bara att det finns ett glapp mellan uttalade målsättningar och vad som verkligen uppfylls. Förlorarna på detta system är studenterna, vilka har problem att få studiemedel då poängkraven är anpassade efter en högre studietakt. Även KTH förlorar pengar p.g.a. ökat salsbehov, det ökande arbete det innebär att konstruera omtentor samt det administrativa arbete det innebär att hålla reda på alla studenter. Den stora vinnaren är CSN, som slipper betala ut studiemedel. Det jag önskar är inte att studierna vid Tekniska Högskolan skall bli enklare eller att kunskapskraven skall sänkas. Det enda jag begär är ett utbildningssystem som är anpassat till verkligheten. Jag vill inte behöva vara avundjuk på min korridorsgranne som läser kursen Måla till musik på universitetet och slipper ha studiemedelsångest varje termin. Tyvärr så verkar de flesta föreläsare gå som katten kring het gröt och hoppas att problemen skall försvinna av sig själva. Eller så går fler samma väg som matematikinstitutionen och gör tentorna lättare för att höja eximinationen. Personligen tror jag inte på något av alternativen.

Meddelanden

Struktur på Elektroutbildningen

För ett par år sedan gjordes stora omorganisationer på KTH. Dessa håller nu på att utvärderas. Under hösten kommer utbildningsstrukturen (vilka kurser som skall ingå i basblocket, när de skall gå och hur stora de skall vara) på Elektro att diskuteras.

Gratis kursmaterial till kursnämnderna

Kursnämnderna utgör en mycket viktig del i studienämndens verksamhet. Kursnämnderna gör ofta ett mycket bra arbete, och jag har länge tyckt att medlemmarna i en kursnämnd borde få någonting för besväret. På senaste linjeustkottsmötet kom vi överens om att de som är med i en kursnämnd skall få det kursmaterial institutionen producerar (kompendier, extentor etc) gratis. Förhoppningsvis skall detta öka nöjet med studienämndsarbetet ytterligare.

Fredrik Jonsson,
Eder SNO


Emissionen är Konglig Elektrosektionens tidning vid KTH.

Valid

W3C html, W3C css, WAI aaa.