Kungliga Tekniska Högskolan
  Fosterländska sånger Hyllningssånger till Sverige och övriga nordiska nationalsånger.
Studentsånger Sånger som för evigt är förknippade med glada studenter.
Teknologvisor Sånger om, för och av teknologer i allmänhet och KTH i synnerhet.
Gasquevisor Verk synnerligen väl lämpade att framföras på studentikosa fester, så kallade "Gasquer".
Nubbevisor Snapsvisor ska naturligtvis sjungas på äkta svenskt manér innan man häller lilla nubben i halsen.
F-sektionsvisor Visor från Fysiksektionen
M-sektionsvisor Visor från Maskinsektionen
T-sektionsvisor Visor från Flygsektionen och före detta Skeppssektionen
E-sektionsvisor Visor från Elektrosektionen
V-sektionsvisor Visor från Väg&Vattensektionen
K-sektionsvisor Visor från Kemisektionen
B-sektionsvisor Visor från Bergssektionen
A-sektionsvisor Visor från Arkitektsektionen
L-sektionsvisor Visor från Lantmäterisektionen
Visor och ballader Sånger som sjunges av tradition, från Bellman till Wreesswijk.
Utländska visor Välkända visor och sånger på utrikiska.

Last modified: Thu Aug 14, 1997
bsong@e.kth.se
kth | ths | bsong