Vår gud är oss en väldig borg

Vår gud är oss en väldig borg,
han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg
vårt hopp vi vilja bygga.

Mörkrets furste stiger ned,
hotande och vred,
han rustar sig förvist
med våld och argan list.
Likväl vi oss ej frukta.