Vad jag älskar dig, Liv

Dagen gryr, natten flyr.
Se det ljusnar från öster till väster.
I en frisk overtyr
till mitt land spelar vindens orkester.
Vad jag älskar dig, Liv,
när var morgon din glans du förnyar.
Vad jag älskar dig, Liv,
när du sjunker i aftonens skyar.

Om än dagen är klar
hör den inte var gång till de ljusa.
Drömmar kommer och far,
en förhoppning är enkel att grusa.
Vad jag älskar dig, Liv,
fast min väg du med stormar försvårar.
Vad jag älskar dig, Liv,
fast än ögonen skumnar av tårar.

Dagens möda är slut,
över vägen snart skuggorna faller.
Stadens ljus bygger ut
blanka broar på vågornas daller.
Vad jag älskar dig, Liv,
som du skimrar i ungdomens drömmar.
Vad jag älskar dig, Liv,
när i minnen emot mig du strömmar.

Vad jag älskar dig, Liv,
du som fyller mitt hjärta och sinne.
Vad jag älskar dig, Liv,
för var stund som du ger mig som minne.