Ubåt till salu

En ubåt till salu såg jag i en annons
jag läste det i blaskan en gång.
Fast jag var på kontanter som vanligt renons
jag skicka' in ett svar och en sång:

Att segla uppå Fyrisån i undervattensbåt
säg vore inte det nånting för mig?
Att ligga där på botten invid Dombron i försåt
och spana om det kommer någon tjej.
Och sedan dyka upp och fråga:
"Fröken, som jag nyss
fått se uti mitt periskop, kom ned i min kabyss!"
Att segla uppå Fyrisån i undervattensbåt
säg vore inte det nånting för mig?

Förundrade stå brackorna och titta ifrån land
på färden utför Islandsfallets stup.
Vi riktar sen kanonerna mot Flustret uppå strand,
och rövar oss en smörgås och en sup.
Vi dyker sedan ner inunder Fyris II-ans köl,
och prejar Ekoln I-an om dom haver något öl.
Att segla uppå Fyrisån i undervattensbåt
säg vore inte det nånting för mig?