Tango Rosa

Se, god afton, tack för sist,
fröken Rosa Rosenkvist,
jag har hört att fröken blivit förlovad.
Nej, herr Fritiof Andersson,
jag har inte träffat nå'n
som jag tycker är tillräckligt begåvad.
Åh, nog är det ganska trist,
ja, det sa jag till Er sist,
när en flicka som har lite fantasi
lovar bort sig, kära Ni, utan verklig sympati.
Nej, det tror jag lilla Rosa låter bli.

Rosa, när jag ser på Er
hela livet mot mig ler,
ja, för mig är Ni förvisso den enda.
Vackert sagt uti en dans,
men om inga andra fanns
skulle Ni få ganska tråkigt, kanhända.
Var nu inte grym, jag ber,
när ni vet jag älskar Er.
Tack, men jag har också lite fantasi.
Låt oss gärna vänner bli,
inte mera, kära Ni.
Nej, det tror jag lilla Rosa låter bli.

Men en tango eller två så gärna,
om man också inte är nå'n stjärna.
Om man inte tagit pris
i Havanna och Paris,
tango dansas ju på många sätt och vis.
Olika i Stockholm och i Trosa.
Vi kan kalla våran tango "Rosa".
Eller bara "Fantasi"
kanske, kanske "Harmoni"
mellan tvenne hjärtan i en melodi.