Sommarpsalm

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solen ljus, och lundens sus,
och vågens sorl bland viden.
Förkunnar sommartiden

Sin lycka och sin sommarro,
de yra fåglar prisa,
Ur skogen snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp, med fröjd och hopp
från deras glada kväden.
Bland blommorna och träden

Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder.
Giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö, och blomstren dö,
och tiden allt fördriver.
Blott Herrens ord förbliver