Som stjärnor små

Som stjärnor små
på himlen blå
de blinka till varann,
som stjärnor små
på himlen blå
de blinka till varann,
så gör du och jag, min vän, för kärleken,
för kärleken, emellan mig och dig.

Som bäckar små
i jorden gå
igenom djupan dal,
som bäckar små
i jorden gå
igenom djupan dal,
så gå du och jag, min vän, till kärleken,
till kärleken, emellan mig och dig.

Som skyar små
på himlen blå
de flytta till varann,
som skyar små
på himlen blå
de flytta till varann,
så fly du och jag, min vän, till kärleken,
till kärleken, emellan mig och dig.