Skrubbaluttan

Jan Persson tog hyra på en skuta och for
till Uleam, buleam, fimpompej,
förän niggrerna de kom och lade han' på vår man
på skrubbaluttan tjo fadderallanlej.

Så blev han visiterad, vaccinerad med mera
på Uleam, buleam, fimpompej,
och påhängd ett skynke som knappt räkte nedan
på skrubbaluttan tjo fadderallanlej.

Och se'n blev han införd till drottningen, som satt
på Uleam, buleam, fimpompej,
och slickade sig om truten och rodnade svart
på skrubbaluttan tjo fadderallanlej.

När nå'ra år hade gått, fyra, fem eller så
på Uleam, buleam, fimpompej,
så voro alla prinsar och prinsessor grå
på skrubbaluttan tjo fadderallanlej.

Och drottningen hon satt där och rucka på sin tron
på Uleam, buleam, fimpompej,
och inbilla folket att det kom sej av sol'n
på skrubbaluttan tjo fadderallanlej.

Men det var ej så underligt att de den färgen fått
på Uleam, buleam, fimpompej,
För se blandar man svart med lite vitt så blir det grått
på skrubbaluttan tjo fadderallanlej.