Sköna Maj, välkommen!

Sköna Maj, välkommen till vår bygd igen!
Sköna Maj, välkommen våra lekars vän!
Känslans gudaflamma väcktes vid din ljusning.
||: Jord och gyllne skyar stamma kärlek, sällhet och förtjusning;
    sorgen flyr för våren, glädje ler ur tåren. :||

Sköna Maj, välkommen till vår bygd igen!
Sköna Maj, välkommen, våra lekars vän!
Känslans gudaflamma väcktes vid din ljusning.   <Coda>
||: Nu ur lundens sköte och ur blommans späda knopp,
   stiga dig till vänligt möte, glada offer opp. :||

||: Blott ditt lov de sakta susa, dessa friska rosenhäckar,
    till din ära muntert brusa våra silverbäckar. :||

Nu ur lundens sköte och ur blommans späda knopp,
stiga dig till vänligt möte glada offer opp.

<Da Capo al Coda>

Hör med tacksam tunga
tusen fåglar sjunga
liksom vi, liksom vi:
Välkommen sköna Maj! Välkommen sköna Maj!