Skärgårdsfrun

Håll babord! Håll styrbord! Håll rätt som det går!
Håll in mellan skären! Håll ut!
Att bränningar dånar, att gäddan hon slår,
det hör jag i samma minut.
Treudden från Neptun jag tar i min hand
och stryker hos Näcken fiolen.
Hos Pan tar jag flöjten och spelar ibland
och lånar hos skogsmodern kjolen.
Sjöjungfrur och älvor hos mig gå i dans
på strandängens grönskande plan.
Där urberget reser sin mäktiga skans
till skydd emot havets orkan.
Men ligger du stilla för ankar och boj
och vilar från dagens seglats i din koj,
då viskar var våg som längst båtsidan går:
Elinor, Elinor, Elinor.