Si go afton

Si go' afton och go' kväll,
min utvaldaste vän,
hur lever nu världen med dig?
Har du nöjen och mår bra,
som jag tänker att du har,
har du hälsan, visst roar det mig.

Har du silver, har du gull,
har du kistorna full?
Har du penningar, visst roar det mig.
Men jag har ett förnöjsamt sinn
och det är rikedomen min.
Det är bättre än penningar och gull.

När jag tänker uppå dig
röres blodet inom mig.
Lilla vännen, förglöm aldrig mig.
Ser du stjärnorna de små,
uppå himmelen den blå.
Hur de falla till jorden likt strå.

Förr skall sjöar och strand,
bliva torra som sand.
Förr'n jag tager mig någon ann'.
Förr skall måne och sol,
falla ner på vår jord,
förr'n jag ändrar om dessa ord.