Pepita dansar

Den morgon när jag föddes då blommade var dal,
den afton när jag döptes då sjöng en näktergal.
Fernando, Fernandito, jag flydde från vår by,
från hyddan under palmen, när månen stod i ny.
Tamborito i Panamá!
Tamborito! Tamborito!
Tamborito i Panamá!

Fernando, Fernandito, o säg mig var du går!
Jag sökte dig i kyrkan med slöjan på mitt hår.
Jag sådde några blommor, men den röda jorden brann,
du tog min första kärlek, du tog den och försvann.
Tamborito i Panamá!
Tamborito! Tamborito!
Tamborito i Panamá!

Den första kärleken så söt som socker kan den vara,
den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara!
Jag såg din båt vid stranden med seglet som jag sytt,
det sjöng i bambumasten: "Din älskade har flytt!"
Tamborito i Panamá!
Tamborito! Tamborito!
Tamborito i Panamá!

Fernando, Fernandito, jag dansar som i rus,
min hembygds tamborito i Panamás glädjehus!
Fernando, Fernandito, små märken gör min fot,
ser du mitt spår i smutsen så kyss det och gör bot!
Tamborito i Panamá!
Tamborito! Tamborito!
Tamborito i Panamá!

När kvinnor älskar mer än en, då börjar de bli sluga.
Om det första ljuset slocknar så kan väl det andra duga!
Fernando, Fernandito, du ser min kavaljer!
Här dansar din Pepita i glädjens kvarter.
Tamborito i Panamá!
Tamborito! Tamborito!
Tamborito i Panamá!