Nu grönskar det

Mel: Ur Bondekantaten av J S Bach

Nu grönskar det i dalens famn
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål
till bredden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och
doft, ty dagen, den är din!

Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!