En natt i Moskva

Nattens mörker faller när dagen dör
nere vid Moskvaflodens strand.
||: "Kära, stanna här tills dagen åter gryr,
    låt oss vila i drömmens land". :||

Som ett silverband rinner floden fram.
Sätt dig här vid stranden hos mig.
||: Hör hur trädens sång kan säga mer än ord
    det jag känner i natt för dig. :||

Du ser upp mot stjärnornas kalla värld.
Vart går dina tankar min vän?
||: Önskar du som jag när stunden snart är här
    att ej dagen skall gry igen? :||