Kom, du ljuva hjärevän

Kom du ljuva hjärtevän!
Skall jag vänta länge än?
Längtan mig förbränner, hjärtevän!
Längtan mig förbränner, hjärtevän!

Liksom rosen skär och ren,
slår du ut i solens sken.
Kom, kom, du min ljuva hjärtevän!
Kom, kom, du min ljuva hjärtevän!