Kristallen den fina

Kristallen den fina som solen månd' skina,
som stjärnorna blänka i skyn.

Refr:
Till dig, min vän och älskogs blomma,
ack om vi kunde tillsammans komma,
och jag vore vännen din,
och du allra kärestan min!
Du ädela ros och förgylande skrin.

Jag känner en flicka i dygden den fina,
en flicka i denna här byn.

Refr.

Och om jag än fore till världens ände
så längtar mitt hjärta till dig.