Kostervalsen

Kom i kostervals
lägg din runda arm om min hals.
Jag dig föra får,
hi och hej, va' det viftar och går.
Kostervalsen går,
lek och smek blir i skrevor och snår.
Refr :
Jag är din,
och du och är min,
allrakärestan min!
Dejeliga mö på Kosterö,
du, min lilla rara fästemö.
Maja lilla, hej!
Maja lilla säg,
säg vill du gifta dig
med mig?

Kom i kosterbåt,
nu i natten följas vi åt,
ut på hav vi gå,
där som marelden blänker så blå.
Jag dig smeka vill,
där som dyningen lyser som eld.
Refr

Kom uti min famn,
i din famn jag finner min hamn.
Maja, jag är din,
du är min, allrakärestan min.
Maja, jag och du,
kuttrasju, mun mot mun, kuttrasju.
Refr

Kom i brudstol, kom,
innan året hunnit gå om.
Maja, jag är din,
lilla du, som min brud blir du min.
Maja, då blir jag,
då blir jag så sju sjungande glad.
Refr