Kavaljersvisan

||: Det gör detsamma vart jag kommer
    när jag dör. :||
Ty vänner det har jag
på båda ställena.
Det gör detsamma vart jag kommer
när jag dör.

||: Det gör detsamma var du stupar,
    kavaljer. :||
Ty röda rosor glöda
i dödens högkvarter.
Det gör detsamma var du stupar,
kavaljer.

||: Det gör detsamma vart du går
    och vem du var. :||
Ty minnet av en god kamrat
skall alltid dröja kvar.
Det gör detsamma vart du går
och vem du var.