Uti italia

Mel: Santa Lucia och Storstina

Uti Italia
dom vara fali'a
älska förfärlio . . .
å, de, ä' härlio.
Där med sin dolkio,
sticka de folkio.
De'ä kärlekio
på italienska.

Nej dolka mig hit och dolka mig dit,
då älska vi med bättre aptit;
Gossen ger flickan liten invit,
knuffar'na lätt i sidan.
Lägger sen armen om hennes hals,
kysser'na ja det går som en vals,
och flickan hon säger - ingenting alls -
de' ä' kärlek på svenska.

Finns en rivalio,
så går det galio . . .
bums till pistolia,
tills att de kolia.
Jäklas för töstio,
tills bägge döstio . . .
De'ä kärlekio
på italienska.

Nej, vad tjänar det att ta till pistol,
och skjuta sönder sig för en kjol?
Det gör ju ej, är klart som en sol,
flickan den minsta nytta.
Nej slå varann på skallarna blott,
det båtar mer än kulor och skott.
Och flickan tar den som minst stryk har fått.
De' ä' kärlek på svenska.

Hand uti handio
de uppå strandio
blicka på månia . . .
Himmel, så fåni'a.
Och vid gitarrio
de kärleksnarrio
sjunga så salia
Sancta Amalia.

Usch nej men fy är man si så där
då säger jag så sant jag står här
aldrig i livet får man mig kär,
kär uppå italienska.
Nej, ta en sväng på logen så fin
allt efter kväsarvalsmelodin
och läska sig sen med kallt brännevin.
De' ä' kärlek på svenska.