Härlig är jorden

Härlig är jorden,
härlig är guds himmel
härlig är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens pilgrimssång.

Änglar de sjungo
först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa gläd dig,
Frälsaren är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.