Glad så som fågeln

||: Glad så som fågeln i morgonstunden,
    hälsar jag våren i friska natur'n.
    Lärkan mig ropar och trasten i lunden,
    ärlan på åkern och orren i fur'n. :||

||: Se, hur de silvrade bäckarna små
    hoppa och slå, hoppa och slå.
    Vänliga armar kring tuvor och stenar!
    Se, hur det spritter i buskar och grenar
    av liv och av dans, av liv och av dans
    i den härliga vårsolens glans! :||