Fritiof i Arkadien

På Colla Bellas höjd där geten skuttar
och glesa furor skugga ginst och sand,
där finns en grön oas, en äng som sluttar
ner mot vindal och en palmklädd strand.
Där ser man Corsika i siktigt väder
och Provençalska bergens blåa bård.
Där doftar kaprifolium och fläder,
där kan man vandra ostörd utan kläder
långt ner i dalen ligger närmsta gård.

Där kom jag glad och naken mitt på dagen,
en pilgrim från det ljuva Göteborg.
Jag bar en krans av fikonlöv kring magen
och ost och bröd och lantvin i en korg.
Det var en härlig dag, jag hade turen
att höra näktergalens ljuva röst.
Jag kände mig som fågeln släppt ur buren,
jag var på väg tillbaka till naturen,
jag ville vila mig vid jordens bröst.

Ja, där gick getterna och där gick fåren
som vita moln på ängens klorofyll,
och näktergalen sjöng i björnbärssnåren,
och jag var själv en del av min idyll.
Jag gjorde utav fikonlöv en bricka,
och lade opp min mat, drog upp mitt vin.
Jag satte mig i gräset för att dricka.
Då fick jag plötsligt se en naken flicka,
som kom emot mig med en glättig min.

Jag hade då aldrig nånsin sett på maken.
Hon kom och ställde sig helt tätt intill
men innan jag hann tänka rätt på saken
så fick jag plötsligt se två flickor till.
De skrattade och jazzade på ängen
och sjöng: "Oh, happy days are here again!"
Sen högg de mig och ropte: "Opp ur sängen!"
Jag tappa mina fikonlöv i svängen,
och flickorna försvann bland skogens trän.

På aftonen när jag kom ned till staden,
då mötte jag dem åter alla tre
i vita klänningar på promenaden,
de skönaste tre gracer man kan se.
Den ena tog mig genast käckt i handen
och sa: "I'm leaving by an early train."
Där gick vi under palmerna på stranden
och pratade och ritade i sanden
och sjöng: "Oh, happy days are here again!"

"Jag är från San Francisco", sa den sköna,
"och därför klättrar jag så bra i berg!
Jag dansar gärna naken i det gröna,
jag älskar naturens form och färg!
Ja, i Amerika har vi friska vanor,
här i Europa är man mer mondän!
Men, darling, vi ha ändå samma anor!
Oh, låt oss aldrig vandra skilda banor!
Oh, darling, happy days are here again!"