Under en filt i Madrid

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid.
Tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid.
Bakom ett berg i Genéve där får en moder ett brev
från hennes dotter på glid. Under en filt i Madrid.

Framför en stolpe i Bonn sitter det nu inte nån.
Endast en tunn La Garonne. Framför en stolpe i Bonn.
Men där i vindarnas drev fladdrar ett brev från Genéve.
Postat nån gång i Bretagne. Doftande billig champagne.

På en bordell i Borås smörjer en herre sitt krås.
Bakom ett skjul i Tasjkent där står ett fönster på glänt.
Någon har kastat ett skal genom en jak i Nepal.
Ingenting är som det skall. Solen är blott en marschall.

Själv är jag blott en kostym. Mamma är bara parfym.
Pappa förspiller sin tid under en filt i Madrid.
Under ett lakan i Prag där ligger en kvinna och jag.
Sängen är full av resår. Sången jag sjunger är svår.

Omöjlig att komma ur. Jag vet då fan inte hur.
Orden får snart inte rum. Jag får väl sjunga mig stum.
Tonerna trängs i min gom. Sätt mig på tåget till Rom!
Ja, låt mig få sluta min tid under en filt i Madrid!