Eldröda rosor

Kväll på kväll till krogen rider jag,
hästen den får känna sporrarna.
Slättens vindar kring mig susar,
Rosie väntar, vad hon tjusar
mig den flickan. Henne ska jag ha!

Refr:
||: Heja, rosor röda såsom eld.
    Elden, är för dig Rosie bestäld.
    Om de vackraste du väljer,
    jag för kyssar glatt den säljer.
    jag tar kyssen, du får rosen, rosen röd som eld.
:||

Långt i fjärran jag en hydda har.
Pustans stjärnehimmel strålar klar.
Sitt hos mig i sadeln, kära.
Springar'n ska oss hemmåt bära,
som en vind mot synranden han far.

Refr.