Det är våren

Det är våren, ja det är våren,
som har kommit igen
och med den kärleken.
Det är våren, ja det är våren,
som har kommit tillbaka igen.
När vi varann i portarna krama
och kattorna på gårdarna jama,
så är det våren, ja det är våren,
som har kommit tillbaka igen.