Här är den sköna sommar

Jag sjöng vid bondens knut: "Nu är sommaren här!"
"Det är våren som är slut", svarar bonden så tvär.
"Djupt gick tjälen här i nord
och sanna mina ord,
det är krig och politik som har fördärvat vår jord!"
"Det är krig och politik som har fördärvat vår jord!"

Jag sjöng för handelsman där han stod i butik:
"Se, nu blommar ju din strand och nu glittrar din vik!"
Men han svarade burdus:
"Ja, du går i glädjerus,
men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus!"
"Ja, se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus!"

Då gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd.
"Se, goddag på dig, sjöman! Hör du fåglarnas fröjd?
Gökar gala här i land
under solens höga brand!"
Men han svarade: "Jag seglar till ett varmare land!"
Men han svarade: "Jag seglar till ett varmare land!"

Jag gick i aftonsång för att höra guds ord.
När jag står på kyrkans gång hör jag kyrkoherdens ord:
"Satan följer dina spår
höst och vinter och vår
och han jagar dig om sommaren i blommande snår!"
"Han jagar dig om sommaren i blommande snår!"

Då sprang jag över ängen där mandelblom står
och jag ser den lilla Karin, till brunnen hon går.
Och då ropar hon till mig,
ja, på blommande stig:
"Se, här är den sköna sommaren som jag har lovat dig!"
"Se, här är den sköna sommaren som jag har lovat dig!"