David och Goliat

Mel: Jazzgossen

De' va' krig i Palestina.
Davids bröder dom va också me'.
David själv han vakta' svina',
men's dom andra exercerade.
Men så kom det bud från kungen,
som sade att, sade att, sade att,
nu var lille David tvungen
slå Goliat, Goliat, Goliat.

David drog emot drasuten,
sexton alnar och en tvärhand lång,
men han nådde'n knappt till truten
fast han gjorde sina högsta språng.
Då tog David fram sin slunga
å en kiselsten, kiselsten, kiselsten,
och sade: "Nu skall han få gunga
den filistén, filistén, filistén."

Goliat han damp i backen
under hemska rysansvärda tjut.
David stack'en bak i nacken
med sitt allra längsta spjut.
Filistéerna dom flydde
i vild panik, vild panik, vild panik,
medan David stod och spydde
på Goliat's lik, Goliat's lik, Goliat's lik.