Byssan Lull

||: Byssan lull, koka kittelen full,
    där kommer tre vandringsmän på vägen. :||
Den ene, ack, så halt, den andre, o, så blind,
den tredje äger alls ingenting.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
    där blåser tre vindar på haven. :||
På stora ocean, på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
    på himmelen vandra tre stjärnor. :||
Den ene är så vit, den andra är så röd,
den tredje är månen den gula..

||: Byssan lull, koka kittelen full,
    där segla tre skutor på vågen. :||
Den första är en bark, den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
    sjökistan har trenne figurer. :||
den första är vår tro, den andra är vårr hopp,
den tredje är kärleken den röda.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
    tre äro tingen de goda. :||
Den första är Gud Far, den andra är hans Son,
den tredje mild jungfru Maria.