Brudvals

Hör fioler och flöjt, klarinett och klaver!
Vackra flicka, kom låt mig få valsa med er!
Det är sällan man skådar på bröllop och bal
så sköna damer som här i vår sal.
Men ni är en av de få som är sötast ändå,
ja den saken, min fröken, jag tror mig förstå,
ty den skönsta brunett i Paris karneval
har dock valsat med Rönnerdahl!

Musikanterna spela en trio i moll,
det är toner som talar till tomtar och troll,
och på ängar och fält kring vårt festliga hus
dansar älvor i vårnattens ljus.
Jorden klär sig i blommande skrud
för vår aningsfullt rodnande brud.
Låt oss leka och drömma där lyckan är gäst
ingen vet hur vi träffas härnäst!

Hör fioler och flöjt, klarinett och klaver!
Vackra flicka, kom låt mig få valsa med er!
Det är sällan man skådar på bröllop och bal
så sköna damer som här i vår sal.
Men ni är en av de få som är sötast ändå,
ja den saken, min fröken, jag tror mig förstå,
ty den skönsta brunett i Paris karneval
har dock valsat med Rönnerdahl!